Binomial Bin(1,p)
Antal Xi = 2
p = 0.5
Likformig Unif(6)
Antal Xi = 2
Poisson Po(1)
Antal Xi = 2
Vad händer när vi summerar fler och fler oberoende kopior av en slumpvariabel?

Här tittar vi på fördelningarna för sådana summor i tre olika fall:
  • Där den underliggande variabeln är binomialfördelad
  • Där den underliggande variabeln är likformigt fördelad mellan 1,2,3,4,5,6 – t.ex. resultatet av ett tärningskast
  • Där den underliggande variabeln är Poissonfördelad
Visa täthetsfunktionen för en normalfördelad slumpvariabel med matchande väntevärde och varians till summan, dvs